ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС:

  •          извод из матичне књиге рођених за дете
  •          потврда лекара да је дете здравствено способно
  •             потврда о пребивалишту детета

(потврда из вртића о завршеном предшколском програму доставља се накнадно по добијању потврде, а по завршетку предшколског програма)

Приликом уписа се заказује тестирање код психолога школе.

ТЕРМИНИ УПИСА ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД

радним даном од 800 до 1700 часова

Све информације можете добити на телефон 2712-371

  

 

Додатне информације