ЛИКОВНА КУЛТУРА: БЛОК БР. 4 (у току школске године користиће се водене боје, воштане боје, колаж папир, пластелин). Неопходно је носити подлогу/заштиту за клупу (крпа, мушема, новине...).

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ: бела мајица, чисте патике за фискултурну салу (дечаци –тренерка или шортс, девојчице-тренерка или шортс/хеланке)

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ: свеска-квадратићи, формат А5 (мала свеска)

ВЕРСКА НАСТАВА - свеска-квадратићи, формат А5 (мала свеска)

*СВЕ СВЕСКЕ И УЏБЕНИКЕ ОБЕЛЕЖИТИ: НАПИСАТИ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА, РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ.

*БЛОКЧИЋ ЗА ПИСАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА (КОНТАКТ-БЛОК) ПОТРЕБНО ЈЕ НОСИТИ СВАКОГ ДАНА.

ПРИБОР ЗА ПЕРНИЦУ: две зарезане графитне оловке, гумица, резач, зарезане дрвене бојице, фломастери, маказе, лепак за папир, пластични лењир, пенкало и брисач (користиће се током године).

 

Додатне информације