Изборни предмети

У школи су организовани следећи изборни предмети за ученике од 1-4 разреда:

верска настава

грађанско васпитање

лепо писање

чувари природе

народна традиција

од играчке до рачунара

У школи су организовани следећи изборни предмети за ученике од 5-8 разреда:

верска настава

грађанско васпитање

хор и оркестар

информатика и рачунарство

цртање, сликање и вајање

кошарка и одбојка као изабрани спорт.

Додатне информације