Препорука понашања родитеља у школи

 

 • Редовно се информишите о учењу и понашању Вашег детета;
 • Сарађујте са одељењским старешином -  он је други родитељ Вашем детету;
 • Поштујте правила школског живота и поштујте институцију школе;
 • Коректно се односите према друговима/другарицама своје деце;
 • Час траје 45 минута и предвиђен је за комуникацију између ученика и наставника, не ометајте их;

pravila roditelji

 • Поштујте редослед обраћања (уколико вам је потребна интервенција) и то на следећи начин:
   1. прво се обратите одељенском старешини,
   2. предметном наставнику
   3. затим педагогу или психологу школе
   4. и на крајудиректору.
 • Редовно присуствујте родитељским састанцима и у складу са својим могућностима пружите помоћ школи;
 • Школска година почиње у септембру. То је прави тренутак за почетак сарадње са одељењским старешином и предметним наставником. Информације о успеху и понашању детета добијаћете у континуитету. Мај месец није тренутак за било какве почетке;
 • Поштујте правила реда, налоге и предлоге дежурних ученика, наставника и oсталих запослених;
 • Не уводите дете на службени улаз школе, јер за њега је предвиђен улаз за ученике;

pravila roditelji2

 • Школа је место за сарадњу и договор. Нема места неприкладном понашању, изазивању сукоба са ученицима, другим родитељима и радницима школе.  Уколико се то нажалост догоди, родитељ ће бити удаљен из школског простора;
 • Поштујте наставника и понашајте се у складу са тим;

И НЕ ЗАБОРАВИТЕ,

ДЕЦА СЛЕДЕ ВАШ ПРИМЕР!

 

Додатне информације