Алгоритми

Задаци за вежбање

  1. Нацртати алгоритамску шему која за унета три броја, прва два сабере и дели са трећим.
  2. Нацртати алгоритамску шему која за унете странице правоугаоника рачуна његов обим и површину.
  3. Нацртати алгоритамску шему која  унете вредности у метрима претвара у центиметре.
  4. Нацртати алгоритамску шему  која одређује да ли је унети број паран.
  5. Нацртати алгоритамску шему  која за  Х < 5 рачуна Y= Х-1 иначе је Y=Х+5.

Секција ИКТ

Самосталан рад ученика у програму Power Point

 

street danse

 

 

 

 

Додатне информације