Експерименти

Шта све може атмосферски притисак?

atmosferski

Њутнови закони

1. Сила акције и рекције

njut

2. Одређивање убрзања мерењем пређеног пута и времена

ubrzanje fiz5

Топлотно ширење чврстих тела

fiz3

 

Додатне информације