Уговор за набавку електричне енергије

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

01/18

            У поступку јавне набавкедобара мале вредности, број ЈН 01/18, спроведеном ради закључења уговора за набавку електричне енергије са потпуним снабдевањем, ознака из ОРН 09310000, Основна школа „Зага Маливук“ закључила је уговор са понуђачем Јавно предузеће „Електропривреда Србије Београдса седиштем у Београду, Царице Милице,бр. 2. Oпширније...

Закључен уговор

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” број124/2012, 14/2015 и 68/2015), директор Основне школе „Зага Маливук“ доноси

    ОДЛУКУ о додели уговора

Набавка електричне енергије

Јавна набавка мале вредности - добра 

 

Додатне информације