закључен уговор извођење молерско- фарбарских радова

  • Штампа

                 закључен уговор о  јавној набавци мале вредности радова

                                         „Извођење молерско – фарбарских радова“