Уговор за набавку услуге организације екскурзије осмог разреда

 

Подаци о јавној набавци:

 

Број јавне набавке

02/16

Предмет

Услуга организације екскурзије осмог разреда

Нето уговорена вредност

12.260,00 динарапо ученику

Бруто уговорена вредност

12.260,00 динарапо ученику

Критеријум за доделу уговора

Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда

Три

Највиша понуђена цена

12.820,00 динарапо ученику

Најнижа понуђена цена

12.260,00 динарапо ученику

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда

12.820,00 динарапо ученику

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда

12.260,00 динарапо ученику

Одлука о додели уговора

Број 733 од 07.12.2016. године

Уговор закључен

20.12.2016. године

Основни подаци о добављачу

„БАЛКАНИК“ Д.О.О. са седиштем у Ваљеву, Синђелићева 24, Матични број: 07969813, ПИБ: 101492932

Додатне информације