Услови осигурања за школску 2018/2019.год.

Услови осигурања - Осигурање деце, ученика и студената. 

TL-0-01-ON-07-01

TL-0-01-DN-07-03 

TL-0-01-DN-40-02

TL-0-01-DN-41-02 

TL-0-01-ON-01-04

TL-0-01-DN-49-01

 

Обавештење за ОШ "Зага Маливук 2018". Прочитајте више

Пријава штете од последица несрећног случаја. Прочитајте више

Важне информације за уговарача и осигуранике уз понуду за колективно осигурање ученика. Прочитајте више

 

Додатне информације