КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Деловодни број: 125 од 04.03.2019. године

ЈАВНА НАБАВКА– добра,

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Редни број јавне набавке 01/19 преузмите чланак

Додатне информације