Директор/Стручни сарадници

Page036

Директор школе: Радмила Тошовић

Педагог: Милена Ракита

Психолог: Светлана Вуковић

Библиотекар: Марија Ђукић

Секретар школе: Милинковић Гордана

Руководилац рачуноводства: Снежана Стојковић

Административнo финансиjски радник: Сања Ристић

Дефектолог: Милица Гвозденовић

Педагошки асистент: Мерсида Бислими

 

Додатне информације