Предметни наставници

Српски језик

            Драгана Десница

            Тамара Ковачевић

            Марина Станковић 

Француски језик

            Љиљана Илић 

            Данијела Спасојевић 

Енглески језик

            Јелена Мишић 

            Сања Бошњак

            Бојана Станојевић

Ликовна култура

            Звездана Маслар Милошевић

Музичка култура

            Силвана Ковачевић Леонтијевић

Историја

            Александра Миљковић

            Жељко Милорадовић 

Географија

Мирослава Луковић

Јелена Медар

  

Физика

            Предраг Родић

Математика

            Владимир Подинић

            Сања Ћеранић Дешић

            Снежана Смиљанић

Биологија

            Нада Берић

            Ивана Теодоровић

Хемија

            Драгица Жежељ

Техника и технологија

Техничко и информатичко образовање

            Данијела Ђорђевић

            Драган Костић

Информатика и рачунарство

            Данијела Ђорђевић

Физичко васпитање

            Зорица Пантелић

            Милош Живковић

Специјално одељење

            Милица Гвозденовић

Верска настава

            Небојша Милорадовић

            Небојша Грујић

            Милана Стојаковић

            Хајровић Сенад

           

Додатне информације