Остали радници

Домар школе: Небојша Минић

Ложач: Риста Костов

Спремачица: Смиља Дејановић

Спремачица: Жељка Митић

Спремачица: Гордана Трајковић

Спремачица: Мирослава Столић

Спремачица: Драгана Стојановић

Спремачица: Лаурентија Столић

 

 

Додатне информације