Школски одбор


1. Јованка Николић Радишић, представник  Савета родитеља


2. Горан Јакшић, представник Савета родитеља


3. Ирена Лучић, представник Савета родитеља


4. Александар Миленковић, представник јединице локалне самоуправе


5. Дарко Кнежевић, представник јединице локалне самоуправе


6. Срето Ћувиза, представник јединице локалне самоуправе


7. Биљана Ристић, представник запослених


8. Марија Милески,  представник запослених


9. Ратко Петровић, представник запослених