Правилник о критеријумима за избор ученика генерације

На основу члана 60. закона о основној школи и члана 179. Статута ОШ „Зага Маливук“ дана 28.06.2012. године Школски одбор доноси

 

ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ИЗБОР УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ

 

Члан 1.

Овим Правилником регулишу се критеријуми за избор ученика генерације и начин избора.

Члан 2.

Похвала „Ученик генерације“ додељује се ученику добитнику дипломе „Вук Караџић“ с највише бодова у односу на остале добитнике те дипломе и који има примерно владање у току школовања.

 

Члан 3.

Примерно владање кандидат за доделу похвале „Ученик генерације“ мора имати и после закључивања оцене из владања, најмање до доношења одлуке о додели те похвале.

 

Члан 4.

Начин бодовања, односно појединачни резултати са такмичења из свих наставних предмета изгледају овако:

 

Општинско такмичење Републичко такмичење

 

1. место – 4 бода 1. место 12 бодова

2. место – 3 бода 2. место – 9 бодова

3. место – 2 бода 3. место – 6 бодова

 

Даљи пласман доноси 1 бод Даљи пласман доноси 3 бода

 

 

Градско такмичење Међународно такмичење

 

1. место – 8 бодова 1. место – 16 бодова

2. место - 6 бодова 2. место -12 бодова

3. место – 4 бода 3. место – 8 бодова

 

Даљи пласман доноси 2 бода

 

Члан 5.

Одредбе претходног члана сходно се примењују и на ученике који су постигли успех на такмичењима, првенствима, изложбама, смотрама и сличним манифестацијама у области физичког васпитања, ликовне културе, музичке културе и техничког образовања.

 

 

 

 

 

Члан 6.

У случају да је резултат ученика постигнут у пару или тимским радом, односно екипно, ученицима који су учествовали у постизању резултата признаје се сразмеран број бодова утврђених у члану 4. овог Упутства

Члан 7.

 

Предлог за избор Ученика генерације утврђује одељенски старешина ученика или надлежно одељенско веће најкасније на седници на којој се утврђују успех и владање ученика на крају наставне године.

Предлог се подноси у писменом облику и треба да буде образложен, уз навођење података о успеху и владању ученика.

 

Члан 8.

Предлог се подноси директору, одмах после седнице одељенског већа на којој су утврђени успех и владање ученика на крају наставне године.

По истицању рока за достављање иницијативе, директор именује трочлану комисију у чијем су саставу три наставника ( два из старијих а један из млађих разреда).

Задатак Комисије је да провери податке о успеху и владању ученика, да на основу тако проверених података сваком кандидату утврди бодове по основу успеха на такмичењима и да на основу тако утврђених бодова сачини ранг листу и кандидата с највишим бројем бодова предложи Наставничком већу за доделу похвале „Ученик генерације“.

У случају да исти број бодова имају два или више ученика, комисија ће Наставничком већу предложити да се похвала „Ученик генерације“ додели једном ученику гласањем.

Члан 9.

 

Наставничко веће доноси одлуку о додели похвале „Ученик генерације“ већином гласова од укупног броја чланова и та одлука је коначна.

 

Члан 10.

Ученик генерације се награђује књигом.

 

Члан 11.

Звање „Ученик генерације“ је почасно и не даје ученику никакве погодности.

Одлука о додели похвале „Ученик генерације“ објављује се на огласној табли Школе, заједно са фотографијом ученика и подацима о његовом раду.

Одлука остаје на огласној табли најмање 7 дана.

 

Члан 12.

Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана његовог објављивања на огласној табли школе.

 

Председник Школског одбора

Тамара Ковачевић

Објављено на огласној табли школе: 28.06.2012

Рекли су о образовању...

О нама

Адреса школске установе:
Грге Андријановића 18,
11210 Крњача, Београд

Број телефона:  011/2712-371
Мејл адреса:
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Наша локација