Ликовна култура

КРИТЕРИЈУМИ И ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРОЦЕЊИВАЊЕ НАПРЕДОВАЊА И ОЦЕЊИВАЊЕ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА ЗА ПРЕДМЕТ ЛИКОВНА КУЛТУРА

ОШ,,Зага Маливук“ БеградНАЧИН ПРАЋЕЊА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКАФОРМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ

- припрема за час

- домаћи рад

- активност ученика

- напредовање

- ангажовање

- израда паноа,плаката,презентација

- групни рад,

рад у пару

Време:

- у току школске годинеСУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ

- усмена провера

- практичан рад (вајарски ,сликарски, графички и радови примењене уметности)

Време:

- на крају наставне области

- на крају класификационог периода

- у току школске године

Елементи вредновања ликовног рада:

1) Оригиналност

2) Праћење ликовног задатка

3) Техничка реализација задатка

Ученик/ученица ће за следећа постигнућа бити оцењен/а оценом:

ОДЛИЧАН (5)

1) Ученица/ученик је јединствено, непоновљиво и истражујући применила/о садржај рада.

2) Ученица/ученик је самостално пратила/о ликовни садржај рада и богатим се ликовним језиком изразила/о линијом, бојом, тоном, волуменом и испратила/о га је у целости.

3) Ученица/ученик је пратила/о и применила/о одређене технике рада (нпр. оловком, темпером, колаж-папиром, графичким техникама) високом спретношћу и доследношћу.

БРЛО ДОБАР (4)

1)Ученица/ученик је применила/о садржај рада с мање индивидуалног истраживања

2) Ученица/ученик је уз делимичну самосталност пратила/о ликовни садржај рада и једноставним се ликовним језиком изразила/о линијом, бојом, тоном, волуменом или га није пратила у целости.

3) Ученица/ученик је пратила/о и применила/о одређене технике рада (нпр. оловком, темпером, колаж-папиром, графичким техникама) спретно и доследно.

ДОБАР (3)

1) Ученица/ученик је применила/о садржај рада без индивидуалног истраживања.

2) Ученица/ученик је уз подстицај пратила/о ликовни садржај рада и штурим се ликовним језиком изразила/о линијом, бојом, тоном, волуменом те није пратила/о ликовни садржај рада.

3) Ученица/ученик ни је пратила/о и применила/о одређене технике рада (нпр. оловком, темпером, колаж-папиром, графичким техникама) доследно него површно.ДОВОЉАН (2)

1) Ученица/ученик уопште није истраживала унутар ликовног задатка и ликовне композиције.

2) Ученица/ученик ни уз подстицај није пратила/о ликовни садржај рада и веома штурим се ликовним језиком изразила/о линијом, бојом, тоном, волуменом.

3) Ученица/ученик ни је пратила/о нити применила/о одређене технике рада (нпр. оловком, темпером, колаж-папиром, графичким техникама).

НЕДОВОЉАН (1)

1) Ученица/ученик није урадио рад.

2) Ученица/ученик одбија да изврши ликовни задатак упркос подстицају од стране наставника.

3) Ученица/ученик не жели радити ни са школским прибором.

Рекли су о образовању...

О нама

Адреса школске установе:
Грге Андријановића 18,
11210 Крњача, Београд

Број телефона:  011/2712-371
Мејл адреса:
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Наша локација