Тимови

Списак чланова Стручних актива, комисија и школских тимова: 2023/24.

Стручни актив за школско развојно планирање
1. Родитељ 3/3 -    Ирена Лучић
2. Локална самоуправа, вртић   (Маријана Стаменковић)                                                    
3. Тамара Ковачевић-директор
4. педагог
5. Светлана Вуковић
6. Мирјана Милошевић                                                            
7. Тамара Ковачевић
8. Сања Ћеранић-Дешић                                                          
9. Гордана  Милинковић
10. Биљана Ристић
11. библиотекар

Стручни актив за развој школског програма                                         
1.Мирослава  Луковић
2.Борјана Косорић
3.библиотекар-координатор
4.Тамара Ковачевић
5.Снежана Смиљанић
6.Биљана Вуковић

Комисија за израду Годишњег плана рада школе
1. Тамара Ковачевић
2.  Борјана Косорић
3. Руководиоци стручних већа

 

Комисија за израду Извештаја о раду школе
1. Тамара Ковачевић
2. Светлана Вуковић
3. педагог
4.библиотекар

Комисија за уређење школског простора
1. Дубравка Вуковић-Лекић
2. Звездана Маслар –Милошевић-координатор
3. Невена Вучиновић
4. Бранка Томановић
5. Јелена Мишић
6. Јасмина Луко
7. педагог

Летопис школе
1. Александра Миљковић
2. Марија Милески
3.Драган Костић
4. Зорица Кнежевић – координатор

Комисија за попис имовине
1. Сања Ристић и Снежана Стојковић - координатори
2. Драган Костић
3. Невена Вучиновић
4.Маја Ђукановић

Тим за сарадњу са Црвеним крстом
1. Нада Берић-координатор
2. Зорица Кнежевић
3. Мерсида Бислими

Сајт школе
1.Елвис Касемовић - координатор
2. Марија Милески
3.Ратко Петровић

Комисија за обележавање Дана школе
1. Драгана Десница - координатор
2. наставник српског језика
3. Јелена Мишић
4. Бранка Томановић
5. Силвана Ковачевић
6. Биљана Косорић

Комисија за обележавање Дана  Светог Саве
1. Маргарета Аранђеловић
2. Дубравка Лекић- Вуковић 
3. Здравко Милић, вероучитељ
4. Јелена Иванишевић
5. Тамара Обрадовић -координатор
6. Силвана Ковачевић

Дани европских језика:Јелена Ковачевић, Марија Димитријевић, Сања Бошњак, Јелена Мишић, Маја Ђукановић, Биљана Ристић, наставник српског језика, библиотекар

Дани културе(друштвене науке): Маја Ђукановић, Мирослава Луковић, Драгана Беара, Александра Миљковић,..

Дани науке (природне науке): Драгица Жежељ, Предраг Родић,  Бранко Ботић, Данијела Ђорђевић, Драгана Беара

Спортски дан: Зорица Пантелић, Милош Живковић

Пријем првака:  Зорица Кнежевић, Ратко Петровић, Марија Милески, Биљана Косорић Бранка Томановић  и Невена Вучиновић

ТИМ за инклузивно образовање -тим за додатну образовну подршку ученицима
1. Светлана Вуковић
2. педагог
3. Тамара Обрадовић
4. Данијела Ђорђевић - координатор
5. Мерсида Бислими
6. Снежана Смиљанић
7.дефектолог
8. Далиборка Узур
9. Драгана Десница
10. Тамара Ковачевић
11. Гордана Милинковић
12. Бојана Вуксановић

Мали ТИМ за инклузивно образовање
1.Психолог / педагог
2.учитељ/одељенски старешина
3.предметни наставник
4.дефектолог/педагошки асистент
5. библиотекар

Чланови тима за обезбеђивање квалитета и развој установе
1.Тамара Ковачевић, директор
2.педагог
3.Сања Ћеранић Дешић- наставница математике
4.Мирјана Милошевић, учитељица - координатор
5.Тања Томић Марковић
6.Александра Миљковић –наставник историје- записничар
7.Сања Бошњак – наставник енглеског језика
8.Родитељ: Горан Јакшић
9.Члан јединице локалне самоуправе

ТИМ за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања
1. Јелена  Ковачевић -  координатор
2.   педагог
3. Светлана Вуковић
4.Зорица Пантелић
5. Предраг Родић
6. Драгана Десница
7. Тања Томић Марковић
8.  Тамара Ковачевић
9.  Гордана Милинковић
10. Ратко Петровић

ТИМ за професионалну оријентацију
1.Светлана Вуковић-координатор
2.педагог
3. Мерсида Бислими 
4. Одељењске  старешине 7. и 8. разреда

ТИМ за самовредновање
1. Драган Костић
2. Бојана Вуксановић
3. Зорица Зафировски
4. Данијела Ђорђевић
5.педагог - координатор
5.Невена Вучиновић
6. Тамара Ковачевић
7. Ана Антов Радивојевић-родитељ 3-1
8. Представник Ученичког парламента
9.Библиотекар
10. Бранко Ботић

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва
педагог 
Тамара Ковачевић- директор школе
Александра Миљковић- наставник историје
Јасмина Луко, учитељица
Јелена Мишић (Милена Антић)- наставница енглеског језика,
Дубравка Вукоић - учитељица
Мирослава Луковић, наставник географије – координатор
Драган Костић
Далиборка Узур - учитељица
Сања Бошњак - наставник енглеског језика
Нада Берић -наставник биологије

Руководиоци одељењских већа:
1. Марија Милески
2. Далиборка Узур
3.   Мирјана Милошевић
4.   Зорица Зафировски Маричић
5.   Биљана Ристић
6.   Јелена Ковачевић
7.  Сања Бошњак
8. Зорица Пантелић

Група за подршку – Милица Гвозденовић и Мерсида Бислим

Продужени боравак – Бранка Томановић и Невена Вучиновић

Саставни део Годишњег плана рада школе и налазе се у прилогу документа;

Глобални планови рада за наставне предмете чине 

Индивидуално образовни планови ученика којима је потребна додатна образовна подршка 

Рекли су о образовању...

О нама

Адреса школске установе:
Грге Андријановића 18,
11210 Крњача, Београд

Број телефона:  011/2712-371
Мејл адреса:
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Наша локација