Уџбеници

Основна школа „Зага Маливук“

Београд, Грге Андријановића 18

Дел. Број: 203/1

Датум: 07.04.2023

 

 

На основу члана 34. став 2. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС“ број 27/2018) а у складу са Каталогом уџбеника („Службени гласник РС- Просветни гласник бр. 2/2023 од 13.03.2023. Наставничко веће Основне школе

Зага Маливук“ на седници одржаној дана 06.04.2023. а на основу образложених предлога Стручних већа за области предмета, односно Стручног већа за разредну наставу, донело је

О Д Л У К У

 

у школској 2023/2024. години користиће се следећи уџбеници у настави

ПРВИ разред (важи од 2023/24)

Назив издавача

Наслов уџбеника

 

Име/имена аутора

 

Број и датум решења министра

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

 

 

 

 

 

BIGZ školstvo”

СРПСКИ ЈЕЗИК 1, за први разред основне школе, уџбенички комплет; ћирилица

 

 

650-02-00004/2022-07

од 28.12.2022.

Читанка

са додатком - писанком

Зорица Цветковић

Даница Килибарда

Буквар

са словарицом

Зорица Цветановић

Сузана Копривица

Даница Килибарда

Наставни листови

уз Буквар

Зорица Цветановић

Сузана Копривица

Даница Килибарда

Мирјана Стакић

MАТЕМАТИКА

 

BIGZ školstvo”

Математика 1 за први разред основне школе;

уџбенички комплет

(уџбеник, радна свеска – 1. и 2. део); ћирилица

Сања Маричић

 

 

650-02-00131/2018-07 од 27.4.2018.

СВЕТ ОКО НАС

 

 

 

 

BIGZ školstvo”

СВЕТ ОКО НАС 1, за први разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска – први и други део),

ћирилица

Сања Благданић,

Зорица Ковачевић,

Славица Јовић

 

 

650-02-00138/2018-07 од 16.4.2018.

 

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 

BIGZ školstvo”

Ликовна култура 1, уџбеник за први разред основне школе,

ћирилица

Кристинка Селаковић,

Катарина Трифуновић

 

650-02-00136/2018-07 од 13.4.2018.

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 

BIGZ školstvo”

Музичка култура 1,

уџбеник за први разред основне школе;

ћирилица

 

Драгомир Братић

650-02-00142/2018-07 од 24.4.2018.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

 

 

 

VULKAN IZDAVASTVO“

Story Garden 1,

енглески језик за први разред основне школе;

први страни језик, прва година учења;

уџбенички комплет ( уџбеник и аудио запис)

Mariagracia Bertarini,

Marta Huber

 

 

650-02-00131/2022-07

од 7.2.2023.


ДИГИТАЛНИ СВЕТ

BIGZ ŠKOLSTVO”

Дигитални свет 1, за први разред основне школе

Горица Његовановић

1242-2/2020 од 08.09.2020. годинеДРУГИ РАЗРЕД ( важи од 2019/2020)

Назив издавача

Наслов уџбеника

 

Име/имена аутора

 

Број и датум решења министра

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

БИГЗ школство”

СРПСКИ ЈЕЗИК

за други разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

Зорица Цветановић,

Даница Килибарда,

Александра Станишић

 

650-02-00179/2019-07

од 19.4.2019.

Читанка са основама писмености 2,

уџбеник за други разред основне школе

 

 

Радна свеска 2 уз Читанку

за други разред основне школе

 

 

Латиница,

уџбеник за други разред основне школе

 

 

МАТЕМАТИКА

 

 

 

 

БИГЗ школство”

Математика 2 , уџбеник за други разред основне школе;

 

 

 

 

Сања Маричић,

Драгица Ђуровић

650-02-00186/2019-07

од 21.5.2019.

 

Математика 2 , радни листови за други разред основне школе (први и други део);

уџбенички комплет;

ћирилица

Сања Маричић,

Драгица Ђуровић

650-02-00186/2019-07

од 21.5.2019.

СВЕТ ОКО НАС

 

БИГЗ школство”

Свет око нас, уџбеник за други разред основне школе;

Сања Благданић,

Зорица Ковачевић,

Славица Јовић

650-02-00178/2019-07

од 21.5.2019.

Свет око нас, радна свеска за други разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 

 

 

БИГЗ школство”

Ликовна култура 2, ликовна култура за други разред основне школе;

ћирилица

Кристинка Селаковић,

Бојана Проле

 

650-02-00173/2019-07

од 9.5.2019.

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

БИГЗ школство”

Музичка култура 2, уџбеник за други разред основне школе;

ћирилица

Весна Марковић,

Вања Хршак

 

650-02-00185/2019-07

од 10.5.2019.

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

``DATA STATUS“

 

Smart Junior 2, енглески језик за други разред основне школе

H.Q. Mitchell

Marileni Malkogianni

650-02-00021/2019-07 04.04.2019

 

 

 

 

 

ДИГИТАЛНИ СВЕТ

БИГЗ школство”

Дигитални свет 2, за други разред основне школе

Горица Његовановић

1178-3/2021 од 05.10.2021

српски језик, 

 ТРЕЋИ РАЗРЕД ( ВАЖИ ОД 2021/2022)

Назив издавача

Наслов уџбеника

 

Име/имена аутора

 

Број и датум решења министра

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

``БИГЗ ШКОЛСТВО``

 

 

 

уџбенички комплет ћирилица

Читанка за српски језик за трећи разред основне школе

Зорица Цветановић

Даница Килибарда

650-02-00513/2019-07

од 26.12.2019

Радна свеска уз читанку

Зорица Цветановић

Даница Килибарда

650-02-00513/2019-07

од 26.12.2019

Граматика

Уџбеник са радном свеском –српски језик за трећи разред основне школе

Мирјана Стакић

 

650-02-00513/2019-07

од 26.12.2019

МАТЕМАТИКА

 

 

``БИГЗ ШКОЛСТВО``

 

Математика 3, уџбеник за трећи разред основне школе (1.и 2.део)

Бранка Јовановић

Јелена Русић

Наташа Николић Гајић

 

650-02-00585/2019-07 27.02.2020

Математика 3, радна свеска за трећи разред основне школе , уџбенички комплет : ћирилица

 

 

Бранка Јовановић

Јелена Русић

Наташа Николић Гајић

 

650-02-00585/2019-07 27.02.2020

ПРИРОДА И ДРУШТВО

 

 

 

``БИГЗ ШКОЛСТВО``

Природа и друштво 3, уџбеник и радна свеска за трећи разред основне школе ( 1.и 2. део): ћирилица

Сања Благданић

Зорица Ковачевић

Славица Јовић

Александар Петровић

 

650-02-00632/2019-07 22.01.2020

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 

``БИГЗ ШКОЛСТВО

Ликовна култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе ; ћирилица

Кристинка Селаковић

Милош Ђорђевић

 

650-02-00501/2019-07 10.01.2020

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 

``БИГЗ ШКОЛСТВО ``

 

Музичка култура 3 уџбеник за трећи разред основне школе; ћирилица

Мила Ђачић

 

650-02-00589/2019-07 24.02.2020

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

``DATA STATUS

Smart Junior 3, енглески језик за трећи разред основне школе;

уџбенички комплет

(уџбеник, аудио компакт диск и радна свеска

H.Q. Mitchell,

Marileni Malkogianni

650-02-00450/2019-07

од 4.2.2020ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ( ВАЖИ ОД 2021/2022)

Назив издавача

Наслов уџбеника

 

Име/имена аутора

 

Број и датум решења министра

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

 

``БИГЗ ШКОЛСТВО``

 

 

 

Српски језик 4 за четврти разред основне школе : уџбенички комплет ћирилица

Читанка за српски језик за четврти разред основне школе

Зорица Цветановић

Даница Килибарда

650-02-00349/2020-07

од 16.12.2020

Српски језик 4 за четврти разред основне школе : уџбенички комплет

Радна свеска уз читанку

Зорица Цветановић

Даница Килибарда

650-02-00349/2020-07

од 16.12.2020

Граматика

Уџбеник са радном свеском –српски језик за четврти разред основне школе

Мирјана Стакић

Александра Ивезић

 

650-02-00349/2020-07

од 16.12.2020

МАТЕМАТИКА

 

 

 

``БИГЗ ШКОЛСТВО``

 

Математика 4, уџбеник за четврти разред основне школе

Сања Маричић

 

 

650-02-00461/2020-07 24.02.2021

Математика 4, радна свеска за четврти разред основне школе , уџбенички комплет : ћирилица

 

 

Сања Маричић

 

650-02-00461/2020-07 24.02.2021

ПРИРОДА И ДРУШТВО

 

 

 

 

``БИГЗ ШКОЛСТВО``

Природа и друштво 4 за четврти разред основне школе ;, уџбенички комплет ( уџбеник и радна свеска) ћирилица

Сања Благданић

Зорица Ковачевић

Славица Јовић

 

650-02-00277/2020-07 18.12.2020

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 

 

``БИГЗ ШКОЛСТВО

Ликовна култура 4, уџбеник за четврти разред основне школе ; ћирилица

Кристинка Селаковић

 

650-02-00406/2020-07 19.01.2021

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 

 

``БИГЗ ШКОЛСТВО ``

 

Музичка култура 4 уџбеник за четврт разред основне школе; ћирилица

Мила Ђачић

 

650-02-00352/2020-07 11.12.2020

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

 

``DATA STATUS

Smart Junior 4, енглески језик за четврти разред основне школе; четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск)

H. Q. Mitchell,

Marileni Malkogiann

650-02-00106/2020-07

Од 27.08.2020ПЕТИ РАЗРЕД (важи од 2023/24. год)

Назив издавача

Наслов уџбеника

 

Име/имена аутора

 

Број и датум решења министра

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

 

 

 

``БИГЗ ШКОЛСТВО``

 

 

 

Читанка 5, Српски језик и књижевност за пети разред основне школе; ћирилица

Зоран Бошковић,

Милан Шиповац

650-02-00101/2019-07

од 18.3.2019.

С речи на дела,

Граматика српског језика и књижевности за пети разред основне школе; ћирилица

 

Слободан Новокмет,

Весна Ђорђевић,

Ива Златић

650-02-00101/2019-07

од 18.3.2019.

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

 

 

 

 

VULKAN IZDAVASTVO“

 

Sprint 1,

енглески језик за пети разред основне школе;

први страни језик,

пета година учења;

уџбенички комплет

(уџбеник и радна свеска )

Аутори уџбеника:

Katrin E. Morris,

Paola Tite,

Gracia Gerulli,

Luke Prodromou.

Aутори радне свеске:

Gracia Gerulli,

Paola Tite.

 

 

 

 

650-02-00150/2022-07

од 7.2.2023

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 

``БИГЗ ШКОЛСТВО``

Ликовна култура 5, уџбеник за пети разред основне школе;

 

Миливој Мишко Павловић,

 

650-02-00129/2018-07

ОД17.04.2018

МУЗИЧКА КУЛТУРА

`

`БИГЗ ШКОЛСТВО``

 

Музичка култура за пети разред  уџбеник

Маја Обрадовић

650-02-00155/2018-07

од 27.04.2018

 

 

 

 

ИСТОРИЈА

 

``БИГЗ ШКОЛСТВО``

Историја 5 – уџбеник за пети разред основне школе; ћирилица

Весна Лучић

 

650-02-00133/2018-07

од 27.4.2018.

 

ГЕОГРАФИЈА

 

``БИГЗ ШКОЛСТВО``

 

 

Географија 5 – уџбеник за пети разред основне школе; ћирилица

Биљана Колачек,

Александра Јовичић

650-02-00154/2018-07

од 27.04.2018.

МАТЕМАТИКА

 

 

 

``КЛЕТТ``

 

Математика, уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Небојша Икодиновић,

Слађана Димитријевић

 

650-02-00170/2018-07

Математика, збирка задатака за пети разред основне школе;

Ћирилица

Бранислав Поповић,

Марија Станић, Ненад Вуловић,

Сања Милојевић

 

650-02-00170/2018-07

БИОЛОГИЈА

 

 

`` Data Status``

Биологија, уџбеник за пети разред основне школе; ћирилица

 

Др. Немања Рајчевић

650-02-00372/2018-07

од 18.02.2019.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

 

 

 

KLETT”,

Техника и технологија за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, материјал за конструкторско моделовање, електронски додатак)

Ненад Стаменовић,

Алекса Вучићевић,

 

650-02-00060/2018-07 од 24.04.2018

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

 

 

DATA STATUS``

Информатика и рачунарство за пети разред основне школе;

уџбеник са електронским додатком

Ауторски тим

Бајнари Лоџик

650-02-00200/2018-07 од 27.04.2018

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

 

 

Klett``

Decibel 1,француски језик за пети разред основне школе, уџбеник за прву годину учења и радна свеска за прву годину учења

Аутори:

Michele Butzbach

Carmen Martin Nolla

Dolores Daniele Pastor

Inmaculada Saracibar Zaldivar

 

650-02-000308/2022-07 од 28.11.2022. + уџбеник у електоронском облику, исти наслов и аутори

650-02-00110/2022-07 од 9.2.2023.ШЕСТИ РАЗРЕД ( важи од 2019/2020)

Назив издавача

Наслов уџбеника

Име/имена аутора

 

Број и датум решења министра

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

``БИГЗ ШКОЛСТВО``

С речи на дела – читанка, српски језик и књижевност за шести разред основне школе

Валентина Хамовић

Марија Слобода

650-02-00102/2019-7

Од 11.04.2019

С речи на дела – граматика, српски језик и књижевност за шести разред основне школе

Јасмина Станковић

Светлана Стевановић

Јоле Булатовић

650-02-00102/2019-7

Од 11.04.2019

ГЕОГРАФИЈА

``БИГЗ ШКОЛСТВО``

Географија 6, уџбеник за шести разред основне школе

Игор Лешчешен

Наташа Басарић

650-02-00066/2019-07

од 9.5.2019.

МАТЕМАТИКА

``БИГЗ ШКОЛСТВО``

Математика 6, уџбеник са збирком задатака за шести резред основне школе (први и други део)

Радивоје Стојковић

Јасминка Радовановић

650-02-00095/2019-7

Од 21,05.2019

ФИЗИКА

``БИГЗ ШКОЛСТВО``

Физика 6, уџбеник за шести разред основне школе

Катарина Стевановић

Марија Крнета

650-02-00063/2019-7

Од 21.05.2019

Физика 6, збирка задатака са лабораторијским вежбама за шести разред основне школЕ

Катарина Стевановић

Марија Крнета

Радмила Тошовић

650-02-00063/2019-7

Од 21.05.2019

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

``ЕДУКА``

Техника и технологија, уџбеник за шести разред основне школе

Зоран Лапчевић

650-02-00430/2018-7

Од 04.04.2019

Материјал за конструкторско обликовање, за шести разред основне школе

Зоран Лапчевић

650-02-00430/2018-7

Од 04.04.2019

ИНФОРМАТИКА

 

DATA STATUS``

Информатика и рачунарство за шести разред основне школе

John Andrew Bios

650-02-00389/2018-7

Од 20.03.2019

ИСТОРИЈА

 

``БИГЗ ШКОЛСТВО``

Историја 6, уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе

Урош Миливојевић

Весна Лучић

Борис Стојковски

650-02-00068/2018-7

Од 10.05.2019

БИОЛОГИЈА

 

DATA STATUS``

Биологија 6, уџбеник за шести разред основне школе

Весна Миљуш

др Немања Рајчевић

Гордана Ковачевић

650-02-00091/2019-7

Од 10.05.2019

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 

``БИГЗ ШКОЛСТВО``

Ликовна култура 6, уџбеник за шести разред основне школе

Миливоје Мишко Павловић

650-02-00035/2019-7

Од 11.04.2019

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 

``БИГЗ ШКОЛСТВО``

Музичка култура 6, уџбеник за шести разред основне школе

Маја Обрадовић

650-02-00202/2019-7

Од 10.05.2019

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

 

DATA STATUS``

Nouveau Pixel 2, француски језик за пети разред основне школе (пета година учења) и шести разред основне школе (друга година учења), уџбеник

Sylvie Schmitt

650-02-00399/2018-07

Од 18.02.2019

Nouveau Pixel 2, француски језик за пети разред основне школе (пета година учења) и шести разред основне школе (друга година учења), радна свеска

Sylvie Schmitt

650-02-00399/2018-07

Од 18.02.2019

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

DATA STATUS``

To The Top Plus 2, енглески језик за шести разред основне школе (шеста година учења), уџбеник

H.Q.Mitchell

Marileni Malkogianni

650-02-00020/2019-07

Од 27.03.2019

To The Top Plus 2, енглески језик за шести разред основне школе (шеста година учења), радна свеска

H.Q.Mitchell

Marileni Malkogianni

650-02-00020/2019-07

Од 27.03.2019СЕДМИ РАЗРЕД ( ОД 2020/2021)

Назив издавача

Наслов уџбеника

Име/имена аутора

 

Број и датум решења министра

 

 

МАТЕМАТИКА

 

``БИГЗ ШКОЛСТВО``

Математика , уџбеник за 7.разред основне школе

Радивоје Стојковић

Јасминка Радовановић

650-02-631/2019-07 од 27.02.2020

 

Математика 7, збирка задатака за седми разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

Радивоје Стојковић

Јасминка Радовановић

Драгана Станојевић

650-02-631/2019-07 од 27.02.2020

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

DATA STATUS``

To the top plus 3, енглески језик за седми разред основне школе;

уџбенички комплет

(уџбеник, аудио компакт диск и радна свеска)

H.Q. Mitchell,

Marileni Malkogianni

650-02-00452/2019-07 од 04.02.2020

 

ИСТОРИЈА

 

``ФРЕСКА``

Историја 7,

уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе;

ћирилица

 

Сузана Рајић,

Данка Леовац

650-02-00597/2019-07 од 25.02.2020

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 

``БИГЗ ШКОЛСТВО``

 

 

Ликовна култура 7

Миливоје Мишко Павловић

650-02-00549/2019-07 од 17.01.2019

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

KLETT

Техника и технологија 7

за седми разред основне школе;

уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско моделовање);

ћирилица

Ненад Стаменовић,

Алекса Вучићевић

650-02-00572/2019-07 од 04.02.2020

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

DATA STATUS``

Информатика и рачунарство

за седми разред основне школе;

ћирилица

John Andrew Bios

650-02-00561/2019-07 од 11.02.2020

ХЕМИЈА

``НОВИ ЛОГОС``

Хемија 7 , уџбеник за седми разред основне школеж

 

Татјана Недељковић и Драгана Анђелковић

650-02-00579/2019-07 од 04.02.2020

Хемија 7, лабораторисјке вежбе са задацима за седми разред

 

Татјана Недељковић и Драгана Анђелковић

650-02-00579/2019-07 од 04.02.2020

ФИЗИКА

``БИГЗ ШКОЛСТВО``

Физика 7, уџбеник за седми разред основне школе

Марија Крнета и Катарина Стевановић

650-02-00598/2019-07 од 24.02.2020

Физика 7, збирка задатака са лабораторијска вежбама за седми разред основне школе

Марија Крнета, Катарина Стевановић, Радмила Тошовић.

 

650-02-00598/2019-07 од 24.02.2020

 

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

``БИГЗ ШКОЛСТВО``

Читанка 7 српски језик и књижевност за седми разред основне школе

Зорана Бошковиж

Милан Шиповац

 

650-02-00584/2019-07 од 11.02.2020

С речи на дела 7, граматика, српског језика за седми разред основне школе

Радна свеска за 7. разред

Слободан Новокмет

Весна Ђорђевић

Јасмина Станковић

Светлана Стевановић

Јоле Булатовић

650-02-00584/2019-07 од 11.02.2020

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

DATA STATUS``

Nouveau Pixel 3 Méthode de français ( уџбенички комплет- уџбеник са ДВД и радна свеска)

Colette Gibbe

650-02-00442/2019-07 од 16.01.2020

ГЕОГРАФИЈА

``НОВИ ЛОГОС``

Географија 7, уџбеник за седми разред основне школе

Дејан Шабић,

Снежана Вујадиновић

650-02-00618/2019-07 од 28.01.2020

МУЗИЧКА КУЛТУРА

``БИГЗ ШКОЛСТВО``

Музичка култура 7, уџбеник за седми разред основне школе;

 

Марија Брајковић

650-02-00627/2019-07 од 28.01.2020

БИОЛОГИЈА

DATA STATUS``

БИОЛОГИЈА 7,

уџбеник за седми разред основне школе

Др.Немања Рајчевић

Гордана Ковачевић

650-02-00580/2019-07 од 24.02.2020

8 РАЗРЕД ( важи од 2017-2018)

Назив издавача

Наслов уџбеника

Име/имена аутора

 

Број и датум решења министра

 

БИОЛОГИЈА

DATA STATUS``

Биологија 8 - уџбеник

Гордана Ковачевић

Др Немања Рајчевић

650-02-00208/2020-07

ОД 19,11,2020

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

``НОВИ ЛОГОС``

Техника и технологија 8 – уџбенички комплет ( уџбеник и збирка материјала за конструкторско моделовање)

Жељко Васић.

Борислав Дакић

650-02-00-282/2021-07

Од 28.1.2022

ХЕМИЈА

``НОВИ ЛОГОС``

Уџбеник за 8.разред основне школе

Татјана Недељковић

650-02-00273/2020-07

Од 11.12.2020

Збирка задатака са лабораторијским вежбама за 8.разред основне школе

Татјана Недељковић

650-02-00273/2020-07

Од 11.12.2020

МУЗИЧКА КУЛТУРА

``БИГЗ ШКОЛСТВО``

Музичка култура – уџбеник за осми разред

Марија Брајковић

650-02-00441/2020-07

Од 22.02.2021

ФИЗИКА

``БИГЗ ШКОЛСТВО``

Физика – уџбеник за осми разред

Владан Младеновић

Јелена Радовановић

650-02-00450/2020-07

Од 02.02.2021

Физика 8- збирка задатака са лабораторијским вежбама за осми разред

 

 

Владан Младеновић

Јелена Радовановић

650-02-00450/2020-07

Од 02.02.2021

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

ГЕРУНДИЈУМ``

Информатика и рачунарство 8 за осми разред основне школе; ћирилица

Маја Тодоровић,

Вела Чоја,

Горан Станојевић

650-02-00303/2021-07

Од 28.1.2022

ИСТОРИЈА

``БИГЗ ШКОЛСТВО``

Историја 8

уџбеник са одабраним историјским изворима за осми разред основне школе; ћирилица

Урош Миливојевић,

Зоран Павловић,

Весна Лучић

 

650-02-00457/2020-07

од 1.3.2021.

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

``БИГЗ ШКОЛСТВО``

ЧИТАНКА 8- српски језик и књижевност за осми разред основне школе

Зорана Бошковић

Милан Шиповац

650-02-00452/2020-07

Од.28.01.2021

С речи на дела 8 , граматика српског језика за осми разред основне школе

Радна свеска за 8.разред

Слободан Новокмет

Весна Ђорђевић

Јасмина Станковић

Светлана Стевановић

Јоле Булатовић

650-02-00452/2020-07

Од.28.01.2021

ГЕОГРАФИЈА

``БИГЗ ШКОЛСТВО``

Географија 8- уџбеник

уџбеник за осми разред основне школе; ћирилица

 

Марко В. Милошевић

650-02-00458/2020-07 од 2.2.2021.

МАТЕМАТИКА

``БИГЗ ШКОЛСТВО``

Математика 8,

за осми разред основне школе

 

Др Радивоје Стојковић

Др.Јасминка Радовановић,

Драгана Станојевић

650-02-00332/2020-07

Од 22.02.2021

Математика 8,

збирка задатака за осми разред основне школе

Др Радивоје Стојковић

Др.Јасминка Радовановић,

Драгана Станојевић

650-02-00332/2020-07

Од 22.02.2021

ЛИКОВНА КУЛТУРА

``БИГЗ ШКОЛСТВО``

Ликовна култура 8- уџбеник

Јован Глигоријевић

650-02-00453/2020-07

Од 09.02.2021

 

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

DATA STATUS``

To The Top plus 4 – уџбеник и компакт диск

To The Top plus 4 – радна свеска

 

 

H. Q. Mitchell

Marileni Malkogianni

H. Q. Mitchell

Marileni Malkogianni

650-02-00104/2020-07

27.08.2020

650-02-00104/2020-07

27.08.2020

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

DATA STATUS``

Nouveau Pixel 4, француски језик за седми разред основне школе, први страни јези, седма година учења и осми разред основне школе, други страни језик, четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник са ДВД-ом

Sylvie Schmitt

650-02-00443/2019-07

од 17.1.2020. 21

Nouveau Pixel 4- радна свеска

Anne-Cecile Couderc

650-02-00443/2019-07

од 17.1.2020. 21

 

 

 

 

 Рекли су о образовању...

О нама

Адреса школске установе:
Грге Андријановића 18,
11210 Крњача, Београд

Број телефона:  011/2712-371
Мејл адреса:
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Наша локација